Studenten ontvangen epauletten

Een hele trotste start voor deze 16 studenten aan de School voor Veiligheid van MBO Amersfoort. Zij ontvingen bij de start van de niveau 4 opleiding hun epauletten en zijn vanaf nu te herkennen aan hun 3 strepen.

Dit is voor de eerste keer bij HTV dat studenten op niveau 4 een opleiding starten en daar zijn we super trots op. Hierdoor is er een doorlopende leerlijn gemaakt en kan de student na het behalen van het MBO-4 diploma in de handhavingspraktijk solliciteren of doorstromen naar het HBO-onderwijs.

Nadat deze studenten eerst de HTV-opleiding aan dezelfde school hadden gevolgd zijn ze op 6 september 2021 gestart aan de éénjarige MBO-4 opleiding “ Leidinggeven op basis van vakmanschap “. Binnen de kerntaken en werkprocessen van het kwalificatiedossier van deze opleiding geven deze studenten – in zogenoemde leerteams van 4 studenten – leiding aan projecten in de beroepspraktijk, die zij zelf voorbereiden. Deze projecten worden – in het kader van Project Gestuurd Opleiden (PGO) – uitgevoerd door zogenoemde TOP-teams. Zo’n TOP-team bestaat uit:

  • Een leerteam niveau 4
  • Twee 2e jaar HTV-studenten
  • Maximaal zeven 1e jaar studenten.

Een TOP-team bereidt gezamenlijk (peer to peer learning) de uitvoering van het project voor o.a. tijdens de praktijk-, SLB- en Burgerschapslessen. Het schoolgebouw vormt samen met de beroepspraktijk een Leer Ontwikkel Locatie, waarin studenten begeleid worden door de vakdocent, projectdocent/instructeur, SLB-er, BPV-er en collega’s die al in de beroepspraktijk werken.