Prachtige afsluiting van de projecten ‘Zwerfafval’ door 1e jaars HTV-studenten!

Projecten zwerfafval door HTV-studenten MBO Amersfoort in samenwerking met gemeente Amersfoort, BOA’s van Amersfoort en Matchpoint.

Afgelopen studiejaar hebben de 1e jaars studenten HTV van MBO Amersfoort projectgericht gesurveilleerd op winkelcentrum Kraailandhof en Hart van Vathorst in Amersfoort. Dit project was gericht op zwerfafval en hierover gingen onze studenten in gesprek met bezoekers en winkeliers van de winkelcentrums en interviewden bewoners rondom het winkelcentrums. Ook gaven zij voorlichting over voorkomen zwerfafval aan studenten van het nabij gelegen scholen i.v.m. de zogeheten snoeproutes.

Donderdag 28 juni gaven de studenten op beide locaties van hun bevindingen een eindpresentatie. Op basis hiervan zijn/worden prullenbakken verplaatst en bood Stichting Nederland Schoon aan beide winkelcentruma peukenpalen aan.