‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Leidinggeven op basis van vakmanschap

Aanmelden BOL Aanmelden BBL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25160
Leerweg: BOL
Niveau: 4
Duur opleiding: 1 jaar
Startdatum: Augustus

Ben je servicegericht, een harde werker en een echte aanpakker? Waarderen jouw collega’s je omdat jij het overzicht houdt? Dan ben je een kei in je vak en een goed voorbeeld voor anderen. Klaar voor de volgende stap in jouw carrière, want je bent nog lang niet uitgeleerd. Met deze opleiding zet je binnen één jaar al die nieuwe stap!

Werk je nog niet, maar rond je binnenkort een niveau 3 opleiding af? Ook dan is dit een mooie vervolgstap voordat je echt aan de slag gaat in de praktijk.

Dit is jouw toekomst

Met je diploma op zak kun je direct aan de slag als leidinggevende op de werkvloer. Je stuurt collega’s aan vanuit het beleid van de organisatie. Omdat je weet wat speelt bij je team kun je ook goed meedenken over beleid. Je rol laat zich het best omschrijven als leiding geven aan een project of een team.

Op welke functies je kunt solliciteren? Denk aan: zelfstandig handhavende functie bij handhavingsdiensten. Natuurlijk spelen je achtergrond, ambitie en interesses hierbij ook een rol.

Zo kun je ook verder studeren. Met dit niveau 4-diploma kun je starten met verschillende hbo-opleidingen.

Zo ziet jouw opleiding eruit

In deze opleiding leer je op welke wijze je leiding geeft aan een project en neem je als student-instructeur deel aan projecten. Vakmanschap wat in je studie van jou verwacht wordt heeft o.a. te maken met:

 • Beroepsgedrag en -houding; leiding geven als rolmodel
 • Verantwoordelijkheid- en rechtvaardigheidsgevoel
 • Vakkennis, vandaar dat je eerst je HTV-niveau 3 opleiding moet hebben afgerond

Samen met je niveau 4 medestudenten vorm je een leerteam. Dit leerteam is gelijke tijd ook een projectteam. Als niveau 4 student bereidt je samen met jouw leerteam projecten voor. Je schrijft een projectplan en activiteitenplan. Tijdens de uitvoering van dit project geef je dus leiding aan en begeleid je 1e en 2e jaar HTV-studenten in hun leerproces. Ja, les geven is ook leiding geven.

Nieuwsgierig naar projecten die je gaat voorbereiden en uitvoeren? Misschien helpen enkele voorbeelden:

 • Preventie zakkenrollen; bezoekers van een winkelcentrum informatie geven om diefstal portemonnee/mobieltje te voorkomen;
 • Leefbare woonwijk; voorlichting geven over zwerfafval (snoeproute) bij een basisschool;
 • Donkere dagen; bewoners van een woonwijk informatie geven om inbraak te voorkomen;
 • Rood licht; schooljeugd aanspreken op door rood licht fietsen;
 • Les geven; je geeft les over theorie aan 1e en 2e jaar studenten;
 • Organiseren themadag(en) zoals bijvoorbeeld de open avond voor geïnteresseerde VMBO-studenten.

De uitvoering van projecten is ook jouw BPV oftewel de Beroep Praktijk Vorming en wordt beoordeeld door de BPV-er van school en een praktijkbegeleider in de beroepspraktijk waar je het project uitvoert.

BOL
In de beroepsopleidende leerweg (BOL) ga je voor een combinatie van leren en beroepspraktijkvorming (bpv). Je loopt dan stage bij een leerbedrijf.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een leidinggevende op basis van vakmanschap precies moet kunnen. Dit zijn de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende beroepsspecifieke kerntaken:

 • Je geeft direct leiding aan medewerkers/projecten
 • Je voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid

Verplichte vakken bij deze opleiding zijn: Nederlands, rekenen, burgerschap en Engels.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

Je kunt starten na het behalen van een mbo-diploma op niveau 3 HTV

In niveau 3 opleiding HTV adviseert jouw SLB-er positief tot het volgen van de opleiding van niveau 4. Dit wordt tijdens een intakegesprek met je besproken.

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2022-2023 is € 1.239,-

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Bij MBO Amersfoort kun je met financiële vragen terecht bij het Financieel Spreekuur (FIS). Zij denken met je mee over de mogelijkheden. Stuur je vraag per mail naar FIS@mboamersfoort.nl of WhatsApp of bel naar 06-15 28 32 14.

Aanvullende kosten
Houd rekening met een bedrag van ongeveer € 800,- voor boeken, leermiddelen, activiteiten en een uniform.

 

Vervolgopleidingen

Bijna alle hbo-opleidingen staan open voor je als je in bezit bent van een mbo-diploma op niveau 4. Soms wordt er nog wel een toelatingsonderzoek gedaan.

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.