‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV)

Aanmelden BOL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25409
Leerweg:BOL
Niveau:3
Duur opleiding:3 jaar
Startdatum: September

Jij kunt goed met mensen omgaan. Je wilt je inzetten voor de veiligheid van anderen. Je ziet en hoort alles om je heen, daardoor mis je niets. Je laat je je niet verrassen door wat er gebeurt. Dat is wel nodig in de publieke veiligheid. Je kunt ook goed samenwerken. Misschien is de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) dan iets voor jou.  Je wordt dan buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Tijdens de opleiding kun je het keuzedeel Politie kiezen. Daarmee kun je na de opleiding HTV doorstromen naar de Politieacademie.

Dit is jouw toekomst

Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zorg je ervoor dat bewoners zich veilig voelen en dat het netjes blijft op straat. Je spreekt mensen aan die iets vernielen, of die afval op straat gooien. Je geeft het goede voorbeeld en je gedraagt je zoals het hoort.

Je controleert ook of mensen de juiste vergunning hebben. Een visvergunning bijvoorbeeld. Soms mag je mensen ook een boete geven. Dan verzamel je bewijs en stel je vragen aan verdachten en getuigen. Als je het niet alleen aankunt, schakel je op tijd hulp in, bijvoorbeeld van de politie. Je werkt met veel mensen samen. Denk aan de politie, mensen van de gemeente en hulpverleners. Je kent de wijk waar je werkt heel goed, daarom praat je mee bij wijkprojecten die over veiligheid gaan.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Bij deze opleiding ga je leren en werken (stage). Zo’n opleiding heet beroepsopleidende leerweg (BOL). Op school krijg je theorie en praktijkles. Je doet projecten waarbij je de theorie direct kunt gebruiken in de praktijk.  Je loopt per jaar tussen de 180 en 300 uur stage. Dan werk je mee met organisaties die handhaven. Met al die ervaring vind je makkelijker een baan. De opleiding duurt drie jaar. Als je je diploma haalt, ben je buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Wij werken samen met het Veiligheidscollege van ROC Midden-Nederland in Nieuwegein.

Doorstromen naar de politie?
Tijdens de opleiding kun je het keuzedeel Politie volgen. Dit keuzedeel is er voor een beperkt aantal studenten – in nauw overleg met de Nationale Politie. Het studieadvies is bindend. Met dit keuzedeel kun je na de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) doorstromen naar de Politieacademie. Je krijgt dan een jaar studieverkorting. Je kunt ook direct na het afronden van je opleiding solliciteren bij de politie. Je komt dan niet in aanmerking voor studieverkorting.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een handhaver toezicht en veiligheid moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je houdt toezicht in het publieke domein
  • Je biedt service en verleent hulp
  • Je bevordert de veiligheid en leefbaarheid

Verplichte vakken bij deze opleiding zijn: Nederlands, Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap, rechts- en wetskennis (BOA-diploma), fysieke vaardigheden/RTGB, Medical First Aid (MFA) met reanimatie.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

  • vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo theoretische leerweg of
  • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
  • diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Opleidingskosten

Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Ben je ouder dan 18 jaar, dan zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Voor een BOL-opleiding is het lesgeld € 1.155,- per schooljaar.

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Vervolgopleidingen

  • Allround politiemedewerker (Politieacademie, niveau 4)

Afhankelijk van de keuzedelen die je kiest kun je ook doorgroeien naar de functie teamleider, groepsleider, handhaver milieu of AIVD-medewerker.

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.