‹ Terug naar het opleidingsoverzicht

Beveiliger

Aanmelden BOL

Opleidingspecificaties

Crebonummer: 25690
Leerweg: BOL
Niveau: 2
Duur opleiding: 2 jaar
Startdatum: Januari, September

Jij kunt goed met mensen omgaan. Je hebt zelfvertrouwen en je kunt samenwerken Je ziet en hoort alles om je heen. Daardoor mis je niets. Je laat je niet verrassen door wat er gebeurt, dat is wel nodig als beveiliger.  Je voelt je verantwoordelijk voor je werk. Je geeft het goede voorbeeld en je gedraagt je zoals het hoort. Je bent niet snel bang, maar je schakelt op tijd hulp in als je het niet alleen aankunt.

Dit is jouw toekomst

Als beveiliger bewaak je gebouwen en spullen. Jij moet ingrijpen bij onveilige situaties. Met deze opleiding kun je bij elk beveiligingsbedrijf werken. Je doet je werk op allerlei plekken, bijvoorbeeld in winkels, banken, of op bedrijfsterreinen en bij sportevenementen en popconcerten. Of je beveiligt een geldtransport of een persoon. Je kunt goed zelfstandig werken en dat durf je ook! Ook moet je mensen weleens de weg wijzen, of een telefoontje beantwoorden. Je werkt als beveiliger alleen of in een team.

Zo ziet jouw opleiding eruit

Bij de opleiding Beveiliger ga je leren en werken (stage). Zo’n opleiding heet beroepsopleidende leerweg (BOL). Op school krijg je theorie en praktijkles. Je loopt per jaar 300 uur stage. Je werkt dan mee met ons eigen beveiligingsbedrijf, of je werkt bij een extern beveiligingsbedrijf. Voor een extern beveiligingsbedrijf moet je minimaal 18 jaar oud zijn. De opleiding duurt 2 jaar.

Kerntaken en verplichte vakken

Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met de werkgeversorganisaties afspraken gemaakt over wat een beveiliger moet kunnen. Dit noemen we de kerntaken.

Tijdens de opleiding werk je aan de volgende kerntaken:

  • Je signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen.
  • Je treedt repressief op (je onderdrukt ongewenst gedrag van anderen).
  • Je voert dienstverlenende taken uit.

Verplichte vakken bij deze opleiding zijn: wettelijke kaders, beveiliging van gebouwen, praktijkles, Nederlands, Engels, rekenen, studieloopbaan en burgerschap, en bedrijfshulpverlening (BHV), fitness, sociale vaardigheid/beroepsvaardigheden en zelfverdediging.

Keuzedelen

Met keuzedelen mag je zelf kiezen hoe je een stukje van je opleiding invult. Informatie over de verschillende keuzedelen en het moment van kiezen krijg je tijdens je opleiding. Een keuzedeel kan gericht zijn op het beroep waarvoor je een opleiding volgt, maar ook op een ander beroep of op doorstromen naar een volgende opleiding in het mbo of hbo. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je opleiding.

Toelatingseisen

  • vmbo basisberoepsgerichte-, vmbo kaderberoepsgerichte-, vmbo gemengde- of vmbo
    theoretische leerweg of
  • havo/vwo overgangsbewijs van 3e naar 4e leerjaar of
  • diploma entree-opleiding (mbo niveau 1)

Opleidingskosten

Ben je jonger dan achttien jaar, dan hoef je nog geen lesgeld te betalen. Vanaf je achttiende jaar zijn de kosten afhankelijk van de opleiding die je volgt.

Vanwege de coronacrisis neemt de overheid een aantal maatregelen om studenten te helpen. Eén van die maatregelen is dat er voor schooljaar 2021-2022 vijftig procent korting wordt gegeven op het lesgeld. Meer informatie hierover is te vinden op de website van DUO.

Het lesgeld voor BOL-opleidingen voor schooljaar 2021-2022 is € 608,- (de helft van € 1.216,-).

De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en kan (licht) afwijken.

Bestellen leermiddelen
Voor het bestellen van leermiddelen kun je terecht bij Studers. Bekijk en lees de instructie.
Meer informatie over de kosten van leermiddelen.

Laptop
Voor je opleiding heb je een laptop nodig. Wat moet je laptop kunnen?

Zijn de kosten een probleem?
Zijn de kosten voor leermiddelen voor je ouder(s)/verzorger(s) misschien een probleem? Check of je gebruik kunt maken van de Regeling voorziening leermiddelen.

Vervolgopleidingen

Kans op stage en werk

Wil je weten wat de kans is om een stageplek te vinden? Kijk dan op kansopstage.nl, een website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB geeft ook informatie over de arbeidsmarktkansen na het afronden van je opleiding. Dit kun je vinden op de website kansopwerk.nl. Kans op werk geeft aan wat de kans is dat je als schoolverlater een baan vindt in het verlengde van je opleiding. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding van drie jaar.

Studie in Cijfers

Je studietijd is een tijd waarin je vrienden maakt, ontdekt waar je goed in bent, wat je leuk vindt en plannen maakt voor je toekomst. Het is dan ook belangrijk om je keuze te bepalen op basis van verschillende invalshoeken. Wil je weten hoe tevreden studenten zijn over MBO Amersfoort, je kansen op een baan of hoeveel studenten doorstromen naar een vervolgopleiding? Klik hier voor de laatste informatie.