HTV-studenten houden het ‘keischoon’

HTV-studenten deden 7 weken lang in en om het winkelcentrum van Nieuwland ervaring op met surveillances. Tijdens het surveilleren interviewden de studenten ook interviews met bezoekers, bewoners en winkeliers.

De HTV-studenten werkten hiermee aan kerntaken en werkprocessen van hun toekomstige beroep en kregen beroep- en examengericht les o.a. in het keuzedeel Bestuursrechtelijk Handhaven. Tijdens surveillance werden onze studenten begeleid door een bevoegde handhaver (BOA) van VTH Amersfoort.  De studenten verzamelden informatie over leefbaarheid en veiligheid in het kader van zwerfafval en hebben hun bevindingen vastgelegd in een rapport van bevindingen.

KEISCHOON033

Ook werden de tegels KEISCHOON033 onthuld, zie foto hieronder, deze tegels zijn inmiddels op een groot aantal winkelcentra in Amersfoort geplaatst, telkens na een project voor HTV-studenten. Opnieuw een leerzaam en waardevol voorbeeld van Project Gestuurd Opleiden, de leefomgeving als leeromgeving voor onze studenten. Meer info?

Keischoon033.nl