HTV studenten begonnen aan hun stage gemeente

Op 5 januari 2015 zijn 7 eerste jaar studenten van de HTV-opleiding van MBO Amersfoort gestart in hun eerste stage bij de dienst Handhaving Toezicht en Veiligheid van de gemeente Utrecht. Dezelfde dag zijn ook 11 studenten van ROC Midden Nederland  begonnen aan hun stage.

Sinds kort hebben de medewerkers van deze dienst een werkplek gekregen in het nieuwe stadskantoor van Utrecht.

Burgemeester Jan van Zanen kwam alle studenten persoonlijk welkom heten.

In zijn welkomstwoord benadrukte de Burgemeester de belangrijke taak van de BOA’s en Handhavers. Zichtbaar handelen in de publieke ruimte, waar nodig hulpverlenend en corrigerend, zo nodig verbaliserend. De Burgemeester vertelde verheugd te zijn met jonge stagiaires die willen gaan werken in deze uitdagende baan en wenste alle studenten een actief leerzame stage.stagiaires en burgemeester2