Deze HTV studenten hebben er een certificaat bij

Maar liefst negen (eén student ontbreekt op de foto) tweedejaars studenten Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) van MBO Amersfoort werden deze zomer begeleid voor een extra taak die zij vrijwillig hadden opgepakt.  

Zij namen – naast hun lessen en examens – gedurende 10 weken deel aan Project Gestuurd Opleiden (PGO) en hebben theorielessen en surveillance voorbereid en uitgevoerd, waar in totaal ruim 90 eerstejaars studenten hebben deelgenomen. De projecten werden uitgevoerd met en in gemeente Amersfoort Leusden en Nijkerk. 

Afgelopen juli zijn er aan de negen studenten een certificaat van deelname uitgereikt, waaruit blijkt dat  de studenten als leerbegeleider van eerstejaars studenten actief hebben deelgenomen aan een project.  

Vijf van deze tweedejaars studenten (op deze foto!) starten 6 september met de opleiding Leidinggeven aan een project op basis van vakmanschap op MBO niveau 4. Wij wensen deze studenten alvast erg veel succes!